Søke drosjeløyve i Akershus

Drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for maksimum åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser, i tillegg til førersetet (maxi-taxi).

NB! Frem til 01.07.2020 videreføres Østfold, Akershus/Oslo og Buskerud som adskilte løyvedistrikt. Drosjereglementene for de ulike fylkene vil fortsatt gjelde. Les mer om endringer i drosjeforskriften.

Drosjeløyve Akershus

Regelverk

Til toppen