Søke drosjeløyve i Buskerud

Drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for maksimum åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser, i tillegg til førersetet. (maxi-taxi)

Drosjeløyver er behovsprøvd. Fylkeskommunen er løyvemyndighet for disse løyvene og vurderer behovet løpende i samarbeid med kommuner og drosjenæringen.

NB! Frem til 01.07.2020 videreføres Østfold, Akershus/Oslo og Buskerud som adskilte løyvedistrikt. Drosjereglementene for de ulike fylkene vil fortsatt gjelde. Les mer om endringer i drosjeforskriften fra 01.07.2020.

Drosjeløyve Buskerud

Regelverk

Til toppen