Søke drosjeløyve i Østfold

Drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for maksimum åtte sitteplasser, i tillegg til førersetet.

I særlige tilfeller kan løyvemyndigheten gi tillatelse til å drive drosjetransport med motorvogn registrert for opptil 16 sitteplasser, i tillegg til førersetet (maxi-taxi).

Drosjeløyve Østfold

Regelverk

Til toppen