Eneretter for drosjestransport i Viken

Her finner du en oversikt over hvor det er innført eneretter for drosjetransport i Viken.

Stortinget har vedtatt endringer i yrkestransportloven om drosjer, blant annet å oppheve antallsreguleringen av løyver og tilhørende driveplikt. Lovendringen gir fylkeskommunen mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår.

Behandle forslag til forslag til forskrift oktober 2020

Fylkestinget skal behandle forslag til forskrift om eneretter for drosjetransport i Viken 22. oktober 2020. Når fylkestinget har gjort vedtak, vil det legges ut informasjon om vedtaket her.

Når fylkeskommunen har inngått kontrakter om eneretter, vil det legges ut informasjon om hvem som er tildelt enerett her.

Du må selv sette deg inn i hvilke eneretter som gjelder i andre fylker.

Til toppen