Midlertidig videreføring av dagens drosjetjeneste frem til 01.07.2020

Fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud ble slått sammen til Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Samtidig var det flere kommunesammenslåinger og flere kommuner ble innlemmet i det nye fylket.

Vi viderefører dagens forvaltning og organisering av drosjetjenesten så langt som praktisk mulig. Dette betyr at:

  • Løyvedistriktene Østfold, Akershus/Oslo og Buskerud videreføres som adskilte løyvedistrikt fram til 01.07.20. Drosjereglement for de ulike fylkene vil fortsatt gjelde. Dagens kommuner Rømskog, Røyken og Hurum følger sitt tidligere løyvedistrikt og -reglement.
  • Drosjer stasjonert i kommunene Jevnaker og Lunner, som fra 1.januar 2020 ble en del av Viken fylkeskommune, vil kjøre i Innlandet løyvedistrikt og løyvene forvaltes av innlandet fylkeskommune fram til 1. juli 2020
  • Svelvik kommune ble slått sammen med Drammen kommune fra 1. januar 2020. Fra denne dato vil kommunen også bli en del av løyvedistriktet Buskerud. Det innebærer at drosjer stasjonert i nedre Buskerud har plikt til å tilby drosjetjenester i «gamle Svelvik kommune».
Til toppen