Løyve for transport av funksjonshemmede

Handikapløyve er et løyve for transport for funksjonshemmede som gir deg rett til å drive persontransport for funksjonshemmede med en bil som er spesielt utformet eller utstyrt for dette.

Dagens ordning med løyve for transport for funksjonshemmede opphørte 1. november 2020, men eksisterende løyver vil være gyldige i en overgangsperiode:

  • fram til 1. november 2022 for bil registrert for inntil 8 personer + fører
  • fram til 1. november 2025 for bil registrert for inntil 16 personer + fører

Drift etter disse datoene må utføres med drosjeløyve eller turvognløyve

Til toppen