Løyve for transport av funksjonshemmede

Handikapløyve er et løyve for transport for funksjonshemmede som gir deg rett til å drive persontransport for funksjonshemmede med en bil som er spesielt utformet eller utstyrt for dette.

Løyvet er behovsprøvd. Det vil si at fylkeskommunen utsteder løyvet etter en vurdering av behovet for denne typen løyver.

Det er inntil videre ikke planlagt ny utlysning av slike løyver.

Til toppen