Ruteløyve

Den som vil drive persontransport i rute må, i tillegg til turvognløyve, ha et eget ruteløyve.

 

For rutetrafikk er løyvemyndighet den fylkeskommunen hvor løyvesøker har sin forretningsadresse. Dersom søkeren ikke er hjemmehørende i et av fylkene som ruten berører, velges den fylkeskommune hvor ruten antas å ville få hovedtyngden av sitt trafikkgrunnlag.

Ruteløyver er behovsprøvd, og det er etablert rutine for at fylkeskommunens administrasjonsselskaper er høringsinstans for søknader som omhandler Viken.

Slik søker du

Søknaden må inneholde forslag til ruteplan og takster, og dokumentasjon på at vilkårene for å få løyve er oppfylt.

Søknad sendes til post@viken.no eller til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg. Merk forsendelsen "Søknad om ruteløyve". 

Vilkår for å få ruteløyve

Søkere til ruteløyve må oppfylle krav til god vandel, tilstrekkelig økonomisk evne og faglig kompetanse.

Det er selskapet som må oppfylle kravet til økonomisk evne. Daglig leder må oppfylle kravene til vandel og faglig kompetanse. Dersom transportleder er en annen person enn daglig leder er det transportleder som må oppfylle kravene.

Kravene er beskrevet i yrkestransportforskriften.

Søkere til ruteløyve må ha turvognløyve fra Statens vegvesen.

Kontakt i Viken fylkeskommune: Olav Tunold

Til toppen