Selskapsvognløyve

Selskapsvognløyve er et løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, med særskilt godkjente eksklusive biler.

Ordningen med disse løyvene opphører fra 1. november 2020, men eksisterende løyver vil være gyldige i en overgangsperiode fram til 1. november 2022.

Drift etter denne datoen må utføres med drosjeløyve.

Til toppen