Selskapsvognløyve

Selskapsvognløyve er et løyve som gir innehaveren rett til å drive persontransport med motorvogn registrert for maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. For selskapsvogn skal det brukes eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten. 

Det er inntil videre ikke planlagt ny utlysning av slike løyver.

Til toppen