Studie, emne 1: Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser.

Unge studenter rundt et bord med bøker. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Monkey Business/Colourbox


Dette studiet vil gi deg teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan styrkebaserte tilnærminger kan tas i bruk i lærings- og utviklingsarbeid. Du vil lære måter å arbeide med samskapende prosesser som kan realisere dybdelæring, medborgerskap og livsmestring.

Les mer om studietilbudet i Styrkebaserte læringsfelleskap

Målgruppe:

Lærere, ledere, helsearbeidere og medarbeidere i tjenester som jobber med barn og ungdom. Studiet er lærerikt for alle som er interessert i styrkebaserte regier og metoder for prosessledelse i alle typer virksomheter.

Innhold

Styrkebaserte tilnærminger har utviklet seg innenfor ulike fagtradisjoner som endringsprosesser, organisa­sjonsutvikling, sosialt arbeid, ledelse, lokalsamfunnsut­vikling og arbeid med barn og unge. Både forskning og erfaring viser at å arbeide med styrkebaserte tilnær­minger der man tar utgangspunkt i både personers, relasjoners, organisasjoners og lokalsamfunnsmessige ressurser skaper bedre og sterkere utvikling for barn, ungdommer og voksne.

Tema:

  • Inngående teoretisk innføring i styrkebaserte tilnærminger.
  • Inngående teoretisk innføring i organisasjonslæring med fokus på positiv organisasjonsteori, overskuddstilnærminger og offensive strategier i arbeid med lærings- og utviklingsarbeid
  • Hvordan anvende sentrale modeller, teorier og metoder innen styrkebasert tilnærming
  • Inngående teoretisk og praktisk innføring i prosesslederrollen
  • Inngående teoretisk og praktisk innføring i vurdering for læring som bygger på AI-prinsipper

Undervisning, eksamen og pensum

Start: 23.08.2023
Søknadsfrist: 20.04.2023

Sted for samlinger: Drammen

Pris: 18900 Kr
Studiepoeng: 15
Emnekode: RAD6051

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger 2023 hos UngInvest AIB i Svelvikvn. 63b, 3039 Drammen:

Første samling: 23. - 25. august
Andre samling: 20. - 22. september
Tredje samling: 1. - 3. november

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning fra høgskole/universitet på minst 180 studiepoeng.

For at søknaden skal bli behandlet må du laste opp vitnemål/karakterutskrifter innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Eksamensbeskrivelse

Eksamensdager: 30. november og 1. desember 2023.

Det vil bli gjennomført muntlig eksamen i grupper. Studentene skal delta i vurderingen av hverandre og det vil bli lagt vekt på anerkjennende vurderingsformer og valuering. For å fremstille seg for muntlig eksamen må alle arbeidskravene være bestått, dette innebærer deltagelse på prosjektarbeidet, og innlevering av refleksjonsnotat om prosjektarbeidet.

Annen informasjon

Lærere ansatt i skolen kan søke vikar- eller stipendordning
Selv om dette studietilbudet ikke står i Utdanningsdirektoratets studiekatalog kan lærere ansatt i skolen søke om vikar- eller stipendordning gjennom Kompetanse for kvalitet (udir.no). Du må da selv:

  • Søke i Udirs søkeportal (udir.no) om å delta i vikar- eller stipendordningen (velg "Annet studietilbud") innen 1. mars 2023.
  • I tillegg søke om studieplass direkte til NTNU innen gjeldende søknadsfrister 
    Søknaden må anbefales av rektor og godkjennes av skoleeier og Utdanningsdirektoratet.

Søkeperioden hos Utdanningsdirektoratet for kommende studieår er 1. februar til 1. mars.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Ottar Ness, Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 901 25 312
Epost: ottar.ness@ntnu.no

Ingebjørg Mæland, UngInvest AIB
Mobil: 975 88 609
Epost: Ingebjorg.Meland@bfk.no

Åse Wilskog Falch, UngInvest AIB
Epost: asef@viken.no

Kontakt

Hege Fauskanger Lie, Studieveileder, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Annveig Skurseth, NTNU VIDERE
Mobil: 918 97 261
Epost: videre@ntnu.no

Til toppen