Studie: Styrkebaserte læringsfellesskaper - ledelse og organisasjonsutvikling

Søknadsfristen nærmer seg: 15.02.2023.
Den 8. mars 2023 starter vi i samarbeid med NTNU del 2 av studiet vårt. 

Unge studenter rundt et bord med bøker. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Monkey Business/Colourbox

Emnet bygger videre på Styrkebaserte læringsfellesskaper - teorier og praksiser. Du vil lære enda mer om styrkebaserte tilnærminger og ledelse av organisasjoner og team.

Les mer om studietilbudet i Styrkebaserte læringsfelleskap

Målgruppe

Lærere og skoleledere som ønsker å få innblikk i styrkebaserte måter å arbeide med lærings- og utviklingsarbeid. I tillegg er studiet åpent for opplæringsansvarlige, barnevernspedagoger, sosionomer og prosessveiledere og andre som ønsker å arbeide med styrkebasert lærings- og utviklingsarbeid.

Innhold

I dette emnet vil du lære enda mer om styrkebasert tenkesett og organisasjonsutvikling, med fokus på: 

  • Hvordan styrkebaserte tilnærminger kan utvikle team som presterer på sitt beste.
  • Hvordan skape tillitsbaserte prosesser med ekte involvering av både medarbeidere og nettverk.
  • Hvordan drive styrkebasert organisasjonsutvikling i både små og store offentlig, private og ideelle virksomheter.

Emnet er koblet mot flere av FNs bærekraftsmål.

Emnebeskrivelse

Styrkebaserte læringsfellesskaper - Ledelse og organisasjonsutvikling

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende, samt fullført emnet RAD6051.
For at søknaden skal bli behandlet må du laste opp vitnemål/karakterutskrifter innen søknadsfristen går ut. Les mer om krav til dokumentasjon her

Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger våren 2023 i Viken v/UngInvest AIB’s lokaler i Svelvikvn. 63b, 3039 Drammen:

Første samling: 8. og 9. mars

Andre samling: 19. - 20. april

Tredje samling: 22. og 23. mai


Prisinformasjon

Pris: 18300 kr

Vi tar forbehold om endring i avgiften. I tillegg til kursavgiften kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden. Studentene må selv dekke reise, opphold og utgifter til pensumlitteratur.

Samarbeidspartnere

Viken Fylkeskommune og Unginvest AIB

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Ottar Ness , Professor, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Mobil: 901 25 312
Epost: ottar.ness@ntnu.no
Ingebjørg Mæland , UngInvest AIB
Mobil: 975 88 609
Epost: ingebjorgm@viken.no.
Åse Wilskog Falch , UngInvest AIB
Mobil: 414 16 879
Epost: asef@viken.no

Kontakt

Hege Fauskanger Lie , Studieveileder, Institutt for pedagogikk og livslang læring
Annveig Skurseth , NTNU VIDERE
Til toppen