Kontakt rådgiver

Rådgivere

Du kan snakke med våre rådgivere om akkurat det du har behov for. Det kan være utdanning og karrierevalg, trivsel, tilretteleggingsbehov på skolen, psykisk helse, eller andre ting i livet som kan være vanskelig å håndtere alene.

Avdeling Drammen

Ragnhild Robin Sørensen
Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 15/93 09 16 31
E-post: ragnhildrs@viken.no

Lene Nygård
Utdannings og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 00
E-post: lenen@viken.no

Avdeling Kongsberg

June Ulberg
Utdannings og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 80
E-post: juneu@viken.no

Avdeling Midtfylket

Mette Bogen
Utdannings og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 78 95 70
E-post: mettebo@viken.no

Avdeling Ringerike

Kine Anett Præsius
Utdannings og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 52
E-post: kinep@viken.no

Avdeling Hallingdal

Eirin Skjerve Klype
Utdannings og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 97 71 54 34
E-post: eirink@viken.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

I UngInvest har vi både sosialfaglige rådgivere og karriereveiledere. Vi har "åpen dør", kom gjerne innom oss eller grip fatt i oss der du er! Vi er her for å hjelpe deg med spørsmål du eventuelt har i forhold til utdanning/jobb og sosiale/helse og emosjonelle utfordringer.

Rådgiveren kan hjelpe deg med samtaler rundt ulike områder:

  • Tett oppfølging, hjelp, støtte og samtaler. Spørsmål kan være små eller større utfordringer sosialt, faglig, personlige spørsmål i eller utenfor opplæringen.
  • Trivsel og tilrettelegging i skolehverdagen
  • Veiledning om skole- og yrkesvalg
  • Hjelp til å få kontakt med samarbeidspartnere som helsestasjon for ungdom, PPOT, psykisk helse, kommunen, BUP, NAV og lignende
  • Veiledning i forhold til søknader, blant annet Lånekassen og skolesøknad
  • Noen å prate med, formelle og uformelle samtaler og evt oppfølgingsmøter
  • Tett samarbeid med foresatte

Som rådgivere hjelper vi deg til rette i hverdagen her hos oss. Vi ønsker et godt samarbeid med deg for å kunne veilede deg til å ta dine egne gode valg, i forhold til utdanning, yrkesmuligheter og personlig vekst. 

Til toppen