Mine karakterer og dokumenter

Kursdeltaker

Kursdeltagere får en skriftlig dokumentasjon etter endt skoleår. Dette dokumenterer hva du har lært, både praktisk, teoretisk og sosialt med fokus på dine styrker. Dette kan være et vedlegg på en CV.  

Les mer om kursdeltager

Elever

Elever, med opplæringen sin lagt til UngInvest AIB, får sitt kompetansebevis/vitnemål fra tilhørende skole ved skoleårets slutt, med eller uten karaktervurdering.  

Les mer om samarbeidselev   

Alternativ vg3, fagopplæring i skole, grunnkompetanse 

Ungdommene får etter endt 12 måneders opplæring et kompetansebevis fra Viken fylkeskommune, innenfor sitt fag, når avsluttende kompetanseprøve er gjennomført og bestått. Dette ettersendes i posten. 

Les mer om grunnkompetanse på Utdanning.no 

Til toppen