Alternativ Vg3 fagopplæring i skole

Alternativ vg3 fagopplæring i skole er et tilbud for deg som ikke har fått lærekandidatplass i bedrift.

Tilbudet går over 12 måneder fra oppstart og avsluttes med en kompetanseprøve.

Du vil få opplæring i et av våre verksteder/kurs og vi hjelper deg med å finne praksisplass i denne perioden.

Kompetanseprøven kan gjennomføres på verksted eller ute i bedrift, der det er mest hensiktsmessig.

Til toppen