Samarbeidselev

Du som allerede går på videregående skole, men som av forskjellige grunner trenger et alternativt tilbud. Det er den videregående skolen, sammen med deg/foresatte, PPOT og UngInvest AIB som vurderer om dette alternativet skal benyttes. Man kan ikke søke seg inn som samarbeidselev, kun som kursdeltager.

Ta kontakt med din skole om dette er noe du tenker er riktig for deg.


Da får du muligheten til å:

  • Få hele eller deler av opplæringen din lagt til et av kursene på UngInvest
  • Ha et tett samarbeid med skolen og UngInvest om skolehverdagen din
  • Et fleksibelt utdanningsløp knyttet til din individuell opplæringsplan.
     

Du er likevel elev ved skolen du har søkt deg inn på, bruker av skoleretten din og har rettigheter som elev.

Til toppen