Om UngInvest

UngInvest er et tilbud for deg som for en periode har behov for en annen vei gjennom videregående opplæring. Vi er et fylkeskommunalt tilbud på nivå med videregående skole for ungdom i alderen 16-24 år. 

Styrkebasert opplæring

Målet er å rekruttere og beholde ungdommer i videregående opplæring slik at flere ungdommer kvalifiserer seg for sitt fremtidige arbeidsliv. Gjennom dialoger med vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner. Hver enkelt ungdom øver på å se sine egne kvaliteter og bli enda flinkere på disse. Dette bidrar til økt gjennomføring, økte læringsresultater, og ungdommer som blir aktive samfunnsborgere med jobb og gode liv.

Les mer om styrkebasert tankesett 

Inntak

Det er kontinuerlig inntak hele skoleåret. Ta kontakt med rådgiver for å søke plass.

UngInvest sin visjon

Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet.

UngInvest ønsker å bidra til at ungdommer får tro på seg selv og sine muligheter. Sammen med ungdommene skapes positive fremtidsbilder. Det legges til rette for opplæring tilpasset ungdommenes ståsted og behov.

Vi samarbeider tett med videregående skoler, fagopplæringskontor og arbeidsliv. Andre hjelpetjenester som NAV, PPT og oppfølgingstjenesten er med på koordinere innsatsen sammen med ungdommer og foresatte.

Du kan velge mellom fem avdelinger:

Slik foregår opplæringen

Alle avdelingene har praktiske verksteder, og et teoretisk verksted hvor man kan få opplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag m.m.

  • All opplæring bygger på videregående skoles utdanningsprogram og nasjonale læreplaner.
  • Utplassering i arbeidslivet brukes som en del av avklaringen med tett oppfølging og kyndig karriereveiledning.
  • UngInvest legger til rette for at ungdommene kan ta opp igjen fag fra grunnskolen og bistår med privatisteksamen.

Se informasjonsfilm om UngInvest

Til toppen