Rådgivere

Du kan snakke med våre rådgivere om akkurat det du har behov for. Det kan være utdanning og karrierevalg, trivsel, tilretteleggingsbehov på skolen, psykisk helse, eller andre ting i livet som kan være vanskelig å håndtere alene.

Avdeling Drammen

Fredrik Larson
Sosialfaglig rådgiver og Vg3 koordinator
Tlf: 920 38 396
E-post: fredrikl@viken.no

Fatmana Akar Øzkara
Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 461 33 239
E-post: fatmanao@viken.no

Lene Nygård
Utdannings- og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 403 00 342
E-post: lenen@viken.no

Avdeling Kongsberg

June Ulberg
Utdannings- og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 80
E-post: juneu@viken.no

Avdeling Midtfylket

Mette Bogen
Utdannings- og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 78 95 70
E-post: mettebo@viken.no

Avdeling Ringerike

Kine Anett Præsius
Utdannings- og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf: 32 26 12 52
E-post: kinep@viken.no

Avdeling Hallingdal

Liv-Marit Øynebråten 
Utdannings- og yrkesrådgiver/Sosialfaglig rådgiver
Tlf. 918 93 540
E-post: livmarito@viken.no

Hva kan vi hjelpe deg med?

I UngInvest har vi både sosialfaglige rådgivere og karriereveiledere. Vi har "åpen dør", kom gjerne innom oss eller grip fatt i oss der du er! Vi er her for å hjelpe deg med spørsmål du eventuelt har i forhold til utdanning/jobb og sosiale/helse og emosjonelle utfordringer.

Rådgiveren kan hjelpe deg med samtaler rundt ulike områder:

  • Tett oppfølging, hjelp, støtte og samtaler. Spørsmål kan være små eller større utfordringer sosialt, faglig, personlige spørsmål i eller utenfor opplæringen.
  • Trivsel og tilrettelegging i skolehverdagen
  • Veiledning om skole- og yrkesvalg
  • Hjelp til å få kontakt med samarbeidspartnere som helsestasjon for ungdom, PPOT, psykisk helse, kommunen, BUP, NAV og lignende
  • Veiledning i forhold til søknader, blant annet Lånekassen og skolesøknad
  • Noen å prate med, formelle og uformelle samtaler og evt oppfølgingsmøter
  • Tett samarbeid med foresatte

Som rådgivere hjelper vi deg til rette i hverdagen her hos oss. Vi ønsker et godt samarbeid med deg for å kunne veilede deg til å ta dine egne gode valg, i forhold til utdanning, yrkesmuligheter og personlig vekst. 

Til toppen