Aktuelt

Elevundersøkelsen 2021

I uke 48 og 49 gjennomføres elevundersøkelsen for alle elever ved Valler. Det er en nasjonal undersøkelse der elevene kan si sin mening om læring og trivsel på skolen.   

Valler er universitetsskole

Valler er én av ti videregående skoler i Oslo og Viken med status som universitetsskole. En hovedmålsetning med samarbeidet er å utvikle kvaliteten på undervisningen både for våre elever og studentene ved UiO.            

Valler har rike tradisjoner for realfag

Valler tiltrekker seg mange elever med spesiell interesse og motivasjon for matematikk og realfag. Når mange elever velger realfag får vi et bredt fagtilbud og ikke minst et sterkt fagmiljø både blant elever og lærere.      

Valler satser på internasjonalisering

I 2021 har vi lyktes med å bli godkjent skole i Erasmus+ programmet. Det betyr at vi får midler til kulturell utveksling av språkklasser på alle trinn for elever som er ekstra engasjert og interesserer seg for fremmedspråk.    

Vil du ta Vg2 i England?

Alle elever på studiespesialiserende i Viken har mulighet til å søke om å ta hele andreåret på Lincoln College i England. Du velger programfag, som du ville ha gjort i Norge, og du starter på Vg3 når du kommer hjem til «din» skole.    

Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Kontaktmøte for foresatte på Vg2 med lysbilder

Velkommen til kontaktmøte for foresatte til elever på Vg2 torsdag 28.oktober kl. 18.30. Møtet vil foregå i skolens auditorium. 

Elevsamtale for Vg2

Mandag 25.oktober gjennomføres elevsamtaler med kontaktlærer på teams for Vg2. Foresatte inviteres til å bli med i samtalen. Elevene har nærmere informasjon og invitasjon på teams, som de må viderebringe til sine foresatte.

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Trafikklysmodellen for smittevern utgår fra 27.september

Det er fortsatt sporadisk koronasmitte på noen videregående skoler i Bærum, men nasjonale myndigheter har gitt klare føringer på at skolene i utgangspunktet skal drives som normalt nå.      

Til toppen