Aktuelt

Sommerskole for deg med stryk eller ikke vurdering

Har du karakteren 1 i et fellesfag? Har du ikke vurdering i et fellesfag fra 2021 eller tidligere? Viken tilbyr gratis sommerskole i et utvalg fellesfag sommeren 2022!

Utdeling av jodtabletter

Som en del av atomberedskapen i Norge, har skolen fått i oppdrag å dele ut jodtabletter til alle elever i Vg1 og Vg2 dersom myndighetene anbefaler dette. 

Valler er igjen nærskole for hele Bærum

Alle elever i 10. klasse i Bærum kommune kan nå søke seg til studiespesialisering på Valler på helt likt grunnlag. Uansett hvor i kommunen du bor og hvilken ungdomsskole du går på, er Valler en av dine nærskoler.    

Eksamen avlyses

Regjeringen har bestemt at de fleste av vårens ordinære eleveksamener i grunnskole og videregående skole avlyses.

Valler har rike tradisjoner for realfag

Valler tiltrekker seg mange elever med spesiell interesse og motivasjon for matematikk og realfag. Når mange elever velger realfag får vi et bredt fagtilbud og ikke minst et sterkt fagmiljø både blant elever og lærere.      

Valler er universitetsskole

Valler er én av ti videregående skoler i Oslo og Viken med status som universitetsskole. En hovedmålsetning med samarbeidet er å utvikle kvaliteten på undervisningen både for våre elever og studentene ved UiO.            

Valler satser på internasjonalisering

I 2021 har vi lyktes med å bli godkjent skole i Erasmus+ programmet. Det betyr at vi får midler til kulturell utveksling av språkklasser på alle trinn for elever som er ekstra engasjert og interesserer seg for fremmedspråk.    

Tilbake på grønt nivå

Fra og med mandag 17.januar er de videregående skolene tilbake på grønt nivå. Det betyr undervisning på skolen hver dag for vallerelevene.  

Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Kontaktmøte for foresatte på Vg2 med lysbilder

Velkommen til kontaktmøte for foresatte til elever på Vg2 torsdag 28.oktober kl. 18.30. Møtet vil foregå i skolens auditorium. 

Til toppen