Aktuelt

Elevsamtale for Vg2

Mandag 25.oktober gjennomføres elevsamtaler med kontaktlærer på teams for Vg2. Foresatte inviteres til å bli med i samtalen. Elevene har nærmere informasjon og invitasjon på teams, som de må viderebringe til sine foresatte.

Data Detox: Du bestemmer – også på nett

Vet du at chatbobler, bitmojier og autoplay er der for at du ikke skal få lagt fra deg mobilen?

Trafikklysmodellen for smittevern utgår fra 27.september

Det er fortsatt sporadisk koronasmitte på noen videregående skoler i Bærum, men nasjonale myndigheter har gitt klare føringer på at skolene i utgangspunktet skal drives som normalt nå.      

Digitalt kontaktmøte foresatte på Vg1 med lysbilder

Vi ønsker velkommen til digitalt kontaktmøte på teams for foresatte på Vg1 tirsdag 28.september kl. 18.30.

Vallermarsjen 2021

Vallermarsjen, høstens store styrkeprøve, ble arrangert fredag 17.september. Stikkord for årets marsj: Stor deltakelse, 26 kilometer med tung sekk, sosialt og slitsomt, en utrolig rekord.  

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Treff for jubilanter fredag 3.september er avlyst

Beklager, men vi må dessverre avlyse treffet for jubilanter på Valler fredag 3.september. Med smitteutbrudd i flere klasser på Vg1 og Vg2, er det ikke forsvarlig eller tilrådelig å invitere eksterne gjester til Valler. 

Massetesting av elever mandag 30.august

Bærum kommune har bestemt at det skal gjennomføres testing for elevene ved de videregående skolene. Dette fordi  det er høy smitte ved skolene. Massetestingen skal bidra til at skolene kan være åpne og  at skjult smitte oppdages raskere. 

Ny oppdatert koronaveiledning fra Helsedirektoratet og Bærum kommune

Elever som blir definert som nærkontakter skal møte opp på skolen i påvente av testing. Tidspunkter for testing vil bli lagt ut på skolens hjemmeside og teams (Elevteamet)

Vaksinering av ungdom født i 2004 og 2005

Regjeringen har bestemt at årskullene 2004-2005 skal tilbys vaksine. Vaksinen i Bærum skal skje mandag 30.august.

Til toppen