Digital hjemmeundervisning til og med 11.april

Kommuneoverlegen i Bærum har besluttet at det skal være digital hjemmeundervisning for de videregående skolene til og med 11.april.

Klikk for stort bilde Unsplash  

Kommuneoverlegens beslutning for Bærum

Smittesituasjonen i kommunen er på et høyt nivå med økt smitte, og smitten er dominert av mutert britisk virus.

De siste dagene har det vært en ytterligere  smitteøkning i likhet med nabokommunene og fra 16.3.21 er kommunen innlemmet i kapittel 5A som innebærer betydelige begrensninger for kommunens innbyggere. Beslutningen om digital skole gjelder frem til og med søndag 11.april.

Les kommuneoverlegens informasjonsbrev her (PDF, 58 kB)

Tilrettelegging 

Valler vgs. legger til rette for at elever i en sårbar situasjon eller med spesielle behov, kan gjøre en avtale om å komme på skolen. 

Skolehelsetjenesten

Nasjonale helsemyndigheter gir føringer på at skolehelsetjenesten skal drive som normalt, med iverksatte smittevernhensyn. Skolehelsetjenesten har ukentlige møter med kommuneoverlegen.

Helsesamtaler kan fortsatt gjennomføres ute på skolene. Kontakt helsesykepleier for samtale. Se skolens nettside for helsesykepleiers kontaktinformasjon.

Dersom du har symptomer, er i karantene eller isolasjon kan samtalen tas på telefon eller digitalt.

Helsestasjon for ungdom er også åpent som normalt, det samme gjelder rusforebyggende team for ungdom og psykisk helseteam for ungdom.

Se kommunen nettsider for mer informasjon om helsetjenester for barn og unge:

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester-for-barn-og-unge2/

Til toppen