Valler er universitetsskole

Valler er én av ti videregående skoler i Oslo og Viken med status som universitetsskole. En hovedmålsetning med samarbeidet er å utvikle kvaliteten på undervisningen både for våre elever og studentene ved UiO.

 

Vennskap og faglig samarbeid - Klikk for stort bildeVennskap og faglig samarbeid Fete Typer

 

 

 

 

 

  

Kriterier for å være universitetsskole

Skolene må for det første være faglige og pedagogiske foregangsskoler. De må videre være ​systematiske i sin tilnærming til FoU-arbeid​ og være interesserte i samarbeid om utviklingen av lærerutdanningen.

Fokus på studieforberedende og kulturarven vår

Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar» og vi ønsker å gi både elev og lærer en stolt identitet og en trygg tilhørighet i et aktivt læringsfellesskap. Vi har et fokus på å være en studieforberedende skole, og tilbyr et bredt fagtilbud. Valler har lange tradisjoner for å holde det beste ved begrepet allmenndannelse i hevd og legger vekt på at elevene skal få et aktivt forhold til kulturarven.

Prosjekter

Selv om Valler er en tradisjonsrik skole er vi opptatt av å utvikle oss videre for å kunne tilby elevene best mulig undervisning og ikke minst ferdigheter de kan ha nytte av som studenter senere.

Valler har over tid vært ledende på programmering og modellering i matematikk og realfag. I tillegg har vi gjennom flere år samarbeidet med Simula og UiO for å tilby elever i realfag ekstra utfordringer.

Vi jobber også systematisk med studieteknikk. Her har vi et nært samarbeid med Olav Schewe, som gjennom  programmet "Superstudenten" skal gjøre elevene mer studieforberedt gjennom bevissthet knyttet til lære å lære.

Et utviklingsprosjekt knyttet til akademisk skriving er en del av vår tverrfaglige satsing. Trening på å bygge opp og formulere gode fagtekster hjelper elevene her og nå, i tillegg til å ruste dem for produksjon av oppgaver og tekster på høyere studier etter Valler. 

Kollegaveiledning

Skolen har gjennom de siste årene rekruttert mange nye lærere og behovet for kollegial støtte har vokst frem. Vi har tro på at samarbeid og kollegaveiledning skal være med på å videreutvikle lærernes undervisningspraksis til det beste for elevene.

I samarbeid med forskere fra UiO har vi hatt en vitenskapelig tilnærming til kollegaveiledning og vi vil publisere en beskrivelse og evaluering av prosjektet innen 2022.