Rektor og skolens ledelse

Rektor

Berit Hetland
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.
Mobiltlf. 402 45 906

Assisterende rektor

Brage Sandmoen
Rektors stedfortreder
Avdelingsleder samfunnsfag
Mobiltlf. 917 73 907

Studieleder 

Tom Tallak Solbu
Avdelingsleder realfag og matematikk

Avdelingsleder

Ann-Kristin Hjelde
Realfag og matematikk
Mobiltlf. 936 22 356

Avdelingsleder

Ny ansatt tiltrer 1/8-22

Avdelingsleder

Ny ansatt tiltrer 1/8-22

 

Til toppen