Rektor og skolens ledelse

Rektor

Berit Hetland
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.
Mobiltlf. 402 45 906

Assisterende rektor

Brage Sandmoen
Rektors stedfortreder
Avdelingsleder samfunnsfag
Mobiltlf. 917 73 907

Studieleder 

Tom Tallak Solbu
Avdelingsleder realfag og matematikk

Undervisningsleder 

Live Marie Toft Sundbye
Avdelingsleder språk, økonomi og kroppsøving
Elevtjenester
Mobiltlf. 930 94 421

Avdelingsleder

Ann-Kristin Hjelde
Realfag og matematikk
Mobiltlf. 936 22 356

Avdelingsleder

Anne Torbjørg Raastad-Hoel
Norsk
Mobiltlf. 975 43 350

Administrasjonsleder

Leif Anders Bjerkelund Larsen
Mobiltlf. 922 35 626

Til toppen