Karriereveiledning

Alle elever har, ifølge Opplæringsloven, rett til nødvendig utdannings- og yrkesopplæring. Ved Valler vgs. jobber vi aktivt for å imøtekomme og ivareta denne retten gjennom å tilby karriereveiledning.


Kompass - veivalg - Klikk for stort bildeKompass-veivalg Absolutvision/Unsplash   

 

 

Karriereveiledning tilpasset elevenes behov

Karriereveiledningen har som mål å bidra til at elevene tar meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid. I tillegg legger karriereveiledning til rette for at elevene utvikler de kompetansene som skal til for å håndtere endringer og overganger relatert til jobb og utdanning. Både gjennom de årene eleven tilbringer i videregående opplæring, men også i overganger senere i livet. Karriereveiledning foregår i flere former, og tilpasses elevenes behov.

 

 

Karriereveiledning 

Karriereveiledning på alle trinn

For å bistå elevene i utvikling av egen karrierekompetanse, foregår karrierlæring i en langvarig prosess:

I Vg1 jobber vi med at elevene skal bli kjent med seg selv, og sin egen livssituasjon. Gjennom ulike aktiviteter knyttes interesser og egenskaper til elevenes karriereutvikling. I vg1 er det også viktig at elevene blir godt kjent med de to programområdene ved skolen, programfagene som tilbys og valgprosessen knyttet til dette.

I Vg2 handler karriereveiledningen om å utvikle evnen til å reflektere over egen arbeidsinnsats og å få et språk for egne karrierelæringsprosesser.

I Vg3 legges det til rette for at elevene skal rette blikket utover videregående skole. Målet er å støtte elevene i å bli bevisst muligheter og begrensninger knyttet til høyere utdanning og arbeid, reflektere over valg og tilfeldigheter i den sammenhengen.

Arbeidet med karriereveiledning ved Valler vgs. bygger på Kompetanse Norges Kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Last ned Kompetanse Norges Kvalitetsrammeverk

Les mer om programfagene på Valler vgs. her

Til toppen