Lære å lære

Vi ønsker å hjelpe elevene til å nå målene sine her på Valler og samtidig få med seg verdifull studieteknikk til videre studier på universitet og høyskole.

Skolebøker og eple - Klikk for stort bilde pexels.com/CC0  

Studieteknikk på Valler

Superlæring er et opplæringsprogram i studieteknikk, skreddersydd for videregående skole.

Formålet med Superlæring er å bidra til økt læring, mestringsfølelse og motivasjon hos elevene gjennom å
    1) øke elevenes kunnskap om lærestrategier og motivasjon
    2) bidra til refleksjon rundt egen læring og valg av strategier (metakognisjon)
    3) lære elevene konkrete teknikker de kan bruke for å lære mer effektivt.

Olav Schewe

Valler har hatt samarbeid med Olav Schewe siden 2016. Hver høst har han "kick-off "med Vg1 der elevene blir introdusert for Superlæring. Han har også eksamenstreningskurs med elevene i Vg3 om våren. Lære å lære er et sentralt element i overordnet del i den nye læreplanen for videregående skole. I forbindelse med implementeringen av fagfornyelsen, skal Olav være en ressurs knyttet til utviklingsgruppene i de ulike fagene på Valler.

 

Olav Schewe er forfatter av «Superstudent - lær mer effektivt, få bedre karakterer», en bok som har solgt over 25 000 eksemplarer i Norge og blitt oversatt til 18 språk. Han er også medforfatter av boken «Superhjernen - De beste strategiene for læring», skrevet sammen med den amerikanske professoren Dr. Barbara Oakley.

Olav beskriver seg selv som en gjennomsnittselev som har oppnådd toppkarakterer ved hjelp av studieteknikk. Han er utdannet fra University of Oxford i Storbritannia, NHH i Bergen og UC Berkeley i USA. 

Til toppen