Fadderordning og makkerskap

Vi gleder oss alltid til å ta imot nye førsteklassinger på Valler. Vi forbereder oss godt og har fadderordning og makkerskap som en viktig del av oppstarten. Gjennom disse ordningene ønsker vi å skape gode relasjoner mellom elevene på skolen og et trygt og godt læringsmiljø i klassene.

Vennskap og faglig samarbeid - Klikk for stort bildeVennskap og faglig samarbeid Fete Typer  

 

 

Fadderordning

Som ny elev på Valler gjør vi vårt beste for å gi deg en god start og sørge for at du blir kjent med både skolen og medelevene dine så tidlig som mulig. Den første uken har vi et fadderprogram, der førsteklassingene får faddere fra andre og tredje klasse. Programmet er variert og inneholder bl.a. ulike "bli kjent øvelser", omvisning på skolen, praktiske opplysninger om skolehverdagen, lagspillturneringer, lunsj, kake fra fadderne og spørsmålsrunder der du kan få svar på det du lurer på.

Mange av aktivitetene foregår ute og det arrangeres blant annet volleyballturnering, kubb, frisbee og slåball. Når været er fint spiser vi gjerne ute sammen og blir bedre kjent med hverandre. Fadderuken avsluttes hvert år med "Kalvøyadagen", en aktivitetsdag med variert program for alle elever og lærere på skolen.

Vi har engasjerte faddere som virkelig ønsker å hjelpe deg i gang, sier elevrådet på Valler. Målet vårt er at du skal føle deg hjemme og få kjenne på det åpne og varme sosiale miljøet som er på skolen. Her kan man knytte vennskap som kan vare livet ut. Alle fadderne har forberedt seg godt. Vi har hatt felles kurs og lagt gode planer for å ta imot de nye førsteklassingene. Vi skal gi dere et perspektiv på skolen fra elevenes side og prøve å få dere til å trives fra dag én på Valler.

Makkerskap

For å bygge klassemiljø, skape relasjoner og gjøre overgangen fra ungdomsskolen til videregående så trygg og god som mulig har vi en ordning med makkerskap i klassene. Hovedmålsetningen er å skape et inkluderende klasserom. Elevene skal raskt bli kjent med de andre i klassen og vi mener gode relasjoner og samarbeid er med på å øke læringstrykket og kompetansen til elevene.

Klassen deles inn i to og to elever som utgjør et makkerpar. To makkerpar blir en makkergruppe på fire elever. Dette makkerskapet er et utgangspunkt for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. Vi bytter makkere og makkergrupper hver tredje uke. 

Makkerskap er inndelt tilfeldig slik at elevene skal lære hverandre å kjenne på kryss og tvers i klassen. Ordningen var opprinnelig ment for første klasse, men har fungert så bra at den også brukes i andre og tredje klasse.

Til toppen