Samarbeid med Simula Research Laboratories

Vi har et aktivt samarbeid med Simula på Fornebu. Det gir store realfaglige utviklingsmuligheter for elevene våre. Simula er et nasjonalt kompetansesenter for IKT der hovedmålet er å skape kunnskap om grunnleggende vitenskapelige utfordringer som har virkelig verdi for samfunnet.


Simula 

  

 

 

 

Samarbeid gjennom flere år

Valler har hatt et samarbeid med Simula helt siden 2007. Det begynte med prosjektet; jenter, realfag og ledelse. I de siste årene har samarbeidet omhandlet elever med spesielle forutsetninger og særlig interesse for IKT. Målet er å gi disse elvene utfordringer som går ut over det vi kan få til i en vanlig skolehverdag.

Vallerelever med i prosjekter

I fjor valgte to av våre elever å jobbe med hver sin masteroppgave i informatikk. For Johan Haga Mohn handlet det om søvnapnedeteksjon der han lærte hvordan man kan måle og analysere pustemønster. Han fikk også se ulike maskinlæringsmodeller.

Theodor Kvalsvik Lauritzen deltok i et prosjekt for å gjenkjenne "fake-news". Et av programmene her bruker kunstig intelligens for å kategorisere spredning av twitter-meldinger.

Dette skoleåret vil de jobbe sammen for å fullføre oversikten over twitter-meldinger og forsøke å lage en maskinlæringsalgoritme for søvnapnedeteksjon.

Johan og Theodor BS  

Inspirerende

Elevene som deltar opplever miljøet på Simula som svært inspirerende. Her får de veiledning, egen arbeidsplass og kan komme inn og jobbe med sine prosjekter når de selv ønsker.

Våre elever som har valgt faget programmering og modellering har brukt hele fagdager i miljøet og vi arrangerer inspirasjonsdag for Vg1 elever som har valgt programområde for realfag. Her møter de forskere som snakker om sine prosjekter der alt bygger på realfagene.

Simula Fornebu 

Til toppen