Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Avslutningsfest mandag 13. juni Vg3 SSP, 3PBA og 4YSK

Vi ønsker avgangselever med foresatte hjertelig velkommen til felles avslutning i gymsalen på Vestby videregående skole.

Program kl. 18.00 - 20.00

  • Rektor taler til elevene
  • Hilsen fra lærerne
  • Musikalske innslag
  • Hilsen fra elevene
  • Utdeling av vitnemål
  • Enkel servering

Oppmøte senest kl.17.45 slik at det formelle programmet kan starte kl.18.00. Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å komme slik at vi kan feire og hedre elevene våre. Vi har plass til 2 gjester pr elev.

På vegne av skolen og kontaktlærerne i klassene 3PBA, 3STA, 3STB, 3STC, 3STF, 4BYY, 4SSY:

Varm hilsen fra

Brit Marie Helle
rektor

Til toppen