Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Avslutningsfest tirsdag 14. juni Vg2 Yrkesfag

Vi ønsker avgangselever på Vg2 Yrkesfag med foresatte hjertelig velkommen til felles avslutning i gymsalen på Vestby videregående skole.

Program kl. 18.00 - 20.00

  • Rektor taler til elevene
  • Hilsen fra lærerne
  • Musikalske innslag
  • Utdeling av kompetansebevis
  • Enkel servering

Oppmøte senest kl.17.45 slik at det formelle programmet kan starte kl.18.00. Vi håper at så mange som mulig har lyst og anledning til å komme slik at vi kan feire og hedre elevene våre.

På vegne av skolen og kontaktlærerne i klassene på vg2 YF:

Varm hilsen fra

Brit Marie Helle
rektor

Til toppen