Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Alle skal bli hørt

Undersøkelsen er obligatorisk for vg1 høsten 2022, men skolen velger å gjennomføre for vg2 og vg3 også for at alle våre elever skal bli hørt. Undersøkelsen gjennomføres anonymt, så svarene kan ikke spores til den enkelte elev.

Vestby vgs gjennomfører undersøkelsen i uke 48 og 49. 

Tema i undersøkelsen er:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Trygt miljø
  • Rådgivning

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om Elevundersøkelsen på sidene til Utdanningsdirektoratet og i Informasjonsskriv til foreldre om Elevundersøkelsen.

Til toppen