Endring av start- og sluttider for skoledager neste skoleår!

Dersom du har søkt en annen skole pga. utfordringer vedrørende ankomsttider ved kollektivt, har vi nå en gledelig nyhet.
Skolestart blir flyttet til kl. 08:30 og sluttid vil bli nærmere kl. 16:00.
Husk at du fortsatt kan endre søknaden din i VIGO!

Med dette grepet vil vi imøtekomme flere elever som er avhengig av busser som korresponderer med tog ved f.eks Ski stasjon, slik at disse elvene skal slippe og måtte reise 40 minutter tidligere enn hva de gjorde før togtidene ble endret.
Dette er et resultat av omlegging av togtider og derfor velger skolen nå å tilpasse seg ift. nye start- og sluttider for kommende skoleår.