Foresattemøte for Vg1 yrkesfag

Velkommen til foresattemøte for Vg1 Yrkesfag torsdag 19. august.

Vg1 Bygg- og anleggsteknikk: kl. 18.00

Vg1 Restaurant- og matfag: kl. 19.00

Vg1 Salg, service og reiseliv: kl. 19.00

Agenda:

  • Presentasjon av skolen og våre opplæringstilbud
  • VI-skolen og våre satsingsområder
  • Ledelse, ressurspersoner og kontaktlærere
  • Skole – hjem samarbeid
  • Ordensreglement
  • Tilstedeværelse - fraværsregler
  • Informasjon om valgt utdanningsprogram ved avdelingsleder og kontaktlærer

På grunn av smittevern, vil foreldremøtene gjennomføres klassevis, og det er også bare mulig å møte 1 foresatt pr. elev.

Vi vil be om at alle registrerer seg ved oppmøte og holder avstand.

Vel møtt!

Generell informasjon om skolen fra rektor (PDF, 3 MB)

Presentasjon Vg1 bygg- og anleggsteknikk

Presentasjon Vg1 restaurant- og matfag (PDF, 564 kB)

Presentasjon Vg1 salg, service og reiseliv (PDF, 380 kB)


Med vennlig hilsen

Brit Marie Helle
Rektor

Til toppen