Hvordan søke Europa og Friluftsliv

Plusstilbud Europa og programfag Friluftsliv er ikke søkbare tilbud i Vigo. Søkere som er interessert i disse tilbudene må søke studiespesialisering ved Vestby vgs i Vigo, og i tillegg fylle inn egne søknadsskjema her på skolens hjemmeside.

Plusstilbud Europa

Språk og kulturkompetanse er etterspurt i arbeidslivet og vi har derfor en temaklasse som vi kaller Europaklassen. Elevene her har 2 timer i uka i tillegg til de obligatoriske 30 timene på Vg1.

Europatilbudet er avhengig av at vi får nok gode søkere.

Les mer om Europatilbudet på siden om Studiespesialisering.

Søknadsfrist: 8. mars

Søknadsskjema plusstilbud Europa

Programfag Friluftsliv

Friluftsliv 1 er et 5-timersfag for deg som ønsker et praktisk fag. Faget krever ingen forkunnskaper, det viktigste er gode opplevelser, både sosialt og individuelt.

Dette er et tilbud med planlagt oppstart høsten 2023, men vi er avhengige av minst 15 søkere som har takket ja til studiespesialiserende på Vestby vgs som ønsker programfag Friluftsliv.

Les mer om Programfag Friluftsliv på siden om Studiespesialisering.

Søknadsfrist: 8. mars

Søknadsskjema programfag Friluftsliv

Til toppen