Hvorfor er skolen fortsatt åpen?

Vi får henvendelser fra bekymrede elever og foresatte som lurer på hvorfor skolen fortsatt er åpen når samfunnet rundt stenger ned. Her følger noen avklaringer som vi håper kan berolige og bidra til forståelse.

 Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

Etter Regjeringens pressekonferanse, ved Helseminister Bent Høie, ble ikke skolene nevnt spesifikt, men det ble henvist til beslutning om såkalt tiltaksnivå A for Viken og flere andre fylker/deler av Norge. Tiltaksnivå A er det strengeste smittevernstiltak for samfunnet generelt. Når regjeringen bestemmer tiltaksnivå A, så betyr det faktisk i utgangspunktet GULT nivå på skoler (se link nedenfor). Så må det gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte om skoler skal være rødt nivå eller helt stengt. I Oslo er det nå bestemt helt stengt og fulldigital skole frem til påske. Det er besluttet RØDT nivå for Vestby vgs ut uke 14. 

Det er lokale helsemyndigheter som avgjør om skolen skal være åpen

Helsemyndighetene våre har lagt seg på en modell med lokal beslutningsmyndighet, det vil si kommunalt. Alle kommuner i Viken hadde møte med statsforvalteren søndag, og kommunene fikk selv bestemme. For eksempel at Vestby kommune velger Rødt nivå på skolen på grunn av smittetrykket, og at eks Gol vgs i Hallingdal kan slippe å komme på Rødt når de har null smitte.

Rektor har løpende dialog med kommuneoverlegen i Vestby, og han vet godt at skolen er en interkommunal virksomhet med elever og ansatte fra mange ulike kommuner. Men, det er altså han, og ikke rektor, som har beslutningsmyndighet for hvilket nivå skolen skal være på i trafikklysmodellen. Smittebildet i Vestby er sett i sammenheng med smittebildet i omkringliggende kommuner, og på den bakgrunn ble nivå RØDT bestemt nå. Men, endringer kan komme.

Skole er en samfunnskritisk funksjon

Vi forstår godt at både elever, foresatte og ansatte kan lure på hvorfor skoler ikke stenges helt også. Men, det er samme begrunnelse som før: Alt annet i samfunnet stenges ned for å kunne drifte de aller mest samfunnskritiske funksjoner i samfunnet, og der er skoler definert som samfunnskritisk. Det meste annet stenges altså, men barn og unge prioriteres.

Så på denne bakgrunn har ikke rektor mulighet til å bestemme noe og må forholde seg til RØDT nivå der vi har skjerpet smittevern i henhold til trafikklysmodellen. Denne modellen har myndighetene varslet at skal endres da mange mener at den ikke tar godt nok hensyn til mutert virus (modellen ble laget for 1 år siden). Vi følger derfor, enn så lenge, nåværende trafikklysmodell med intensivert renhold og med påminnelser om håndvask/antibac, avstand, holde seg hjemme ved symptomer og lavterskel for testing.

Videre innebærer RØDT nivå for oss at ca 50% av elevene er på skolen til enhver tid, og at ulike tiltak er iverksatt; noen elever har alternative oppmøtetider, klasserom låses ikke (slik at elever spiser i klasserommet sitt og heller ikke trenger å vente i gangene på at lærer skal låse opp rom), kantina er stengt for opphold, vi har rulleringsplan for kjøp i kantina og alle elever og ansatte nå har fått utdelt tøymunnbind som kan brukes (foreløpig er det ikke besluttet påbud om munnbind i skolen fra helsemyndighetenes side).


Vi håper dette besvarer eventuelle spørsmål, og at informasjon om våre smittetiltak kan bidra til å berolige noe.

Mer informasjon om koronatiltakene i Viken finner du på regjeringen.no: Innfører strenge regionale tiltak i hele Viken

Til toppen