Invitasjon til foresattmøte Vg1 yrkesfag 22. august kl. 18 - 20

Velkommen til informasjonsmøte for Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram ved Vestby videregående skole.

Program

  • Oppstart i auditoriet ved rektor.
  • Presentasjon av lærere, rådgivere og avdelingsledere ved de respektive avdelinger.
  • Generell informasjon om skolen.

Etter den felles informasjonen blir det klassevise møter med kontaktlærer.


Velkommen!