Klagefrister for elever våren 2021

Vg3 SSP, 3PBA, År 4 YSK og vg2 Yrkesfag få karakterene publisert natt til 10. juni. 

Øvrige karakterer publiseres natt til 19. juni.

Trinn

Klagetype

Klagefrist

Vg3 SSP

Vg3 Påbygging

År 4 YSK

Vg2 Yrkesfag

Hurtigklagefrist

Fredag 11. juni kl 12:00

Vg3 SSP

Vg3 Påbygging

År 4 YSK

Vg2 Yrkesfag

Ordinær klagefrist 10 dager fra kunngjøring av standpunkt

Mandag 21. juni

Vg1 SSP

Vg2 SSP

Vg1 Yrkesfag

Ordinær klagefrist 10 dager fra kunngjøring av standpunkt

Mandag 28. juni

 

For hurtigklagefrist er det hjemmel for en særdeles kort klagefrist. Hurtigklageprosessen har som mål at eleven, ved medhold i klage, kan få utstedt nytt vitnemål innen frist for opptak til høgskoler og universitet.

Elevklager som benytter ordinær klagefrist vil ikke få sin klage vurdert før i oktober.
Her er klagefristen 10 dager fra det tidspunkt karakter ble publisert.

Klager som kommer inn etter klagefrist vil få klagen avvist.

 

Se lenke til klageskjema for elever:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus/

Til toppen