Plan for undervisning 10. - 14. januar

Uke 2 er vi fortsatt på RØDT nivå. Kombinasjonen av digital hjemmeundervisning og vanlig skole fortsetter. Du finner oppmøteplanene om de leser videre. 

Skole/Verksted = Undervisning på skole etter vanlig timeplan, HS = Hjemmeskole

Med forbehold om endringer.

Til toppen