Stipend til barnevernsbarn som går på videregående skole

Om du er eller har vært barnevernsbarn og går på videregående skole har du mulighet til å søke stipend fra Landsforeningen for barnevernsbarn (LBF) . Fristen for å søke stipendet er fredag 28. oktober.

Landsforeningen for barnevernsbarn deler ut 30 stipend på 25000 kroner. - Klikk for stort bilde Landsforeningen for barnevernsbarn

Stipend til barnevernsbarn

Landsforeningen for barnevernsbarn (LBF) deler på vegne av Anthonstiftelsen ut 30 stipender på 25 000 kroner skoleåret 2022 - 2023. Stipendet går til nåværende eller tidligere barnevernsbarn som går på videregående eller folkehøyskole, eller tar høyere utdanning.

Søknaden behandles av styret og administrasjonen i LBF. De velger ut hvem som skal få stipendet ut fra behov, planer, fordeling av kjønn, bosted og type utdanning.

Hvordan søker jeg?

Søknaden sendes gjennom søknadsportalen til Anthonstiftelsen.

Søknadsfrist fredag 28. oktober.

For at du skal kunne vurderes til stipendordningen må du oppfylle fem krav:

  1.  Du er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres fra barneverntjenesten)
  2. Øvre grense for å søke er 25 år
  3. Du må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet
  4. Du må gå på videregående skole, folkehøyskole eller høyere utdanning
  5. Du må være medlem i LBF, du kan melde deg inn gratis på sidene til LBF

Se tips til hva hva du bør fokusere på i søknaden på stipendportalen.

Les mer om stipendet på sidene til LBF.

Om du har spørsmål om stipendet eller søknaden kan du kontakte caroline@barnevernsbarna.no.

Til toppen