Velkommen til "Jenter og forskning" onsdag 8. desember

Vi vil inspirere flere jenter til å få øynene opp for hva som finnes av muligheter innenfor realfag og teknologi. 

ThisisEngineering RAEng/Unsplash.com  

Jentedagen

Vi på forskerlinja har fokus på utforskning, praktisk- og teoretisk arbeid. Besøk oss på jentedagen og få et godt innblikk i hva denne spennende forskerlinjen kan tilby deg.

Program

08.10                   Velkommen ved rektor og forskerelev

Hva er egentlig greia med forskerlinja? Forskerelever forteller om sine erfaringer med forskerlinja

Hvordan forsker man? Oppgave sammen med forskerelever

Kan et kjemiforsøk være forskning? Oppgave sammen med kjemilærer

11.10 - 11.50      Lunsj

11.50                   Kvinnelige forskere

Veien videre etter tre år på forskerlinja – hva kan du velge?

13.20 – 13.30     Avslutning for dagen

 

Vil du vite mer? Snakk med din rådgiver om du kan få delta på jentedagen.

Enkel servering.

 

Med vennlig hilsen

Britt Nordgård
Avdelingsleder forskerlinja
E-post: brittn@viken.no
Mobil: 99 04 13 84

Til toppen