Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd, veiledning og oppfølging om din helse og trivsel. Vi har kontor i 2. etasje i samme gang som rådgiver.

Skolehelsetjenesten består av:

Grethe Helene Dahl
helsesykepleier
Mobiltelefon: 93 21 49 94
E-post: grethe.dahl@vestby.kommune.no

Til stede:
Lik uke: Onsdag (08.00 - 15.00), torsdag (08.00 - 11.30) og fredag (08.00-15.00).
Ulik uke: Tirsdag (08.00 - 14.00), onsdag (08.00 - 15.00) og torsdag (08.00 - 11.30).
Avvik kan forekomme.

Ingvill Nilsen
psykiatrisk sykepleier
Mobiltelefon: 47 46 90 38
E-post: ingvill.nilsen@vestby.kommune.no

Til stede:
Hver uke: Mandag (08.00 - 15.00), tirsdag (08.00 - 14.00) og torsdag (08.00 - 11.30).
Avvik kan forekomme.

Kontakt oss gjerne på sms eller e-post for å avtale tid, eller kom innom kontoret.

Obs: ikke send sensitive opplysninger på sms / e-post.

Vaksinasjon mot hjernehinnebetennelse

Skolehelsetjenestens oppgaver

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og helsefremmende.

Vi tilbyr individuelle samtaler, grupper og klassebesøk.

Du kan komme til skolehelsetjenesten med små og store spørsmål innen psykisk, fysisk, sosial og seksuell helse.

Vi deltar i tverrfaglig møter og samarbeider med skolen, foresatte, PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnevernet, BUP (barne- og ungdomspsykiatri), fastlege og andre ved behov. Taushetsplikt blir selvfølgelig overholdt.

Du må benytte fastlegen ved sykdom eller kontakt legevakt på telefon 116 117.

Skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.

Vi har åpent tirsdager kl 14.30–17.00, i skolens ferier kl 13.00–14.30

Helsestasjon for ungdom 

Helsestasjonen på Instagram

Se også  

Til toppen