Timeplan

Skoledagen starter klokken 08.10. Mandag, onsdag og fredag slutter skoledagen 15.30, tirsdag og torsdag slutter den kl. 14.20.

Elevenes timeplaner vil variere ut fra hvilke fag de har og hvordan de er plassert i timeplanen.

Elevene finner sine individuelle timeplaner ved å logge seg inn i Visma InSchool.

Timeplan

Timeplan
Time Mandag, onsdag og fredag Tirsdag og torsdag
1. 08.10 - 08.55 08.10 - 08.55
2. 08.55 - 09.40 08.55 - 09.40
Friminutt 10 min 10 min
3. 09.50 - 10.35 09.50 - 10.35
Friminutt 5 min 5 min
4. 10.40 - 11.25 10.40 - 11.25
Midttime 45 min 30 min
5. 12.10 - 12.55 11.55 - 12.40
Friminutt 5 min 5 min
6. 13.00 - 13.45 12.45 - 13.30
Friminutt 10 min 5 min
7. 13.55 - 14.40 13.35 - 14.20
Friminutt 5 min
8. 14.45 - 15.30
Til toppen