Rektor og skolens ledelse

Rektor

Brit Marie Helle
Mobiltelefon: 93 41 93 03
E-post: brith@viken.no
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Ole-Petter Almås
Mobiltelefon: 93 00 84 12
E-post: olepettera@viken.no
Rektors stedfortreder

Fagskoleleder/leder av grunnskoleavdeling

Matz Antonsen
Mobiltelefon: 90 57 45 95
E-post: matza@viken.no

Administrasjonsleder

Lill-Ann Røykenes
Mobiltelefon: 90 54 84 05
E-post: lillannr@viken.no

Avdelingsledere 

Jan Dahlslie
Mobiltelefon: 95 25 63 77
E-post: jand@viken.no

  • Bygg- og anleggsfag

Line Riisnæs
Mobiltelefon: 92 84 07 71
E-post: lineri@viken.no

  • Restaurant- og matfag

Kristin Sandvik (fungerende avdelingsleder)
Mobiltelefon: 41 29 91 34
E-post: kristinsan@viken.no

  • Salg, service og reiseliv

Aimee Adamiak
Mobiltelefon: 98 66 90 64
E-post: aimeea@viken.no

  • SSP - filologiske fag

Britt Nordgård
Mobiltelefon: 99 04 13 84
E-post: brittn@viken.no

  • SSP - realfag og kroppsøving

Pia Roaas
Mobiltelefon: 93 03 68 90
E-post: piar@viken.no

  • Elevtjenesten

Hovedverneombud

Siri Rafdal
Mobiltelefon: 93 04 61 42
E-post: sirira@viken.no

Til toppen