Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kari Rønnaug Eide
Mobiltelefon: 91 84 84 56
E-post: kariei@viken.no
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Ole-Petter Almås
Mobiltelefon: 93 00 84 12
E-post: olepettera@viken.no
Rektors stedfortreder

Fagskoleleder/leder av grunnskoleavdeling

Matz Antonsen
Mobiltelefon: 90 57 45 95
E-post: matza@viken.no

Administrasjonsleder

Lill-Ann Røykenes
Mobiltelefon: 90 54 84 05
E-post: lillannr@viken.no

Avdelingsledere 

Jan Dahlslie
Mobiltelefon: 95 25 63 77
E-post: jand@viken.no

  • Bygg- og anleggsfag

Line Riisnæs
Mobiltelefon: 92 84 07 71
E-post: lineri@viken.no

  • Restaurant- og matfag

Aimee Adamiak
Mobiltelefon: 98 66 90 64
E-post: aimeea@viken.no

  • SSP - filologiske fag

Tatiana Balandina
Mobiltelefon: 90 91 17 99
E-post: tatianab@viken.no

  • Salg, service- og reiseliv
  • SSP - Engelsk og fremmedspråk

Britt Nordgård
Mobiltelefon: 99 04 13 84
E-post: brittn@viken.no

  • SSP - realfag og kroppsøving

Pia Roaas
Mobiltelefon: 93 03 68 90
E-post: piar@viken.no

  • Elevtjenesten

Hovedverneombud

Heidi Klynderud
Mobiltelefon: 91 78 59 48
E-post: heidikl@viken.no