Fagskole - BIM-tekniker

BIM-tekniker er et ettårig heltidsstudium som tilbys ved Fagskolen i Viken avdeling Vestby hvor du får opplæring i de nyeste programmene og metodene for digital modellering, samhandling og koordinering av byggeprosesser.

Søknadsfrist

15. april.

Du søker fagskoleutdanning elektronisk på Samordna opptak.

samordnaopptak.no finner du informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

Building Information Modeling (BIM)

Studiet gir deg kompetanse som er anerkjent og ettertraktet i byggebransjen. Gjennom BIM-studiet har du mulighet til å tilegne deg solid praktisk kompetanse i bygningsinformasjonsmodellering.

En BIM-tekniker modellerer bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i forskjellige 3D-modelleringsprogram. Du lærer praktisk bruk av digitale verktøy for å effektivisere og kvalitetssikre en stadig mer komplisert byggeprosess.

Etter gjennomført fagskoleutdanning skal du ha tilegnet deg breddekompetanse innen BIM-programmer og digital tverrfaglig samhandling og ledelse i byggeprosesser.

Organisering av studiet

BIM-tekniker er et ettårig helårsstudium som tilbys på Vestby videregående skole i Follo. Det er et intensivt skoleår som krever engasjement og arbeid både på skolen og hjemme.

Du vil arbeide selvstendig og i grupper med andre studenter. Du øver deg på deltakelse i og ledelse av byggemøter gjennom prosjektarbeid, og du lærer deg å presentere prosjekter på en profesjonell måte.

Opptakskrav

For å bli tatt inn på studiet BIM-tekniker kreves normalt fag- eller svennebrev i et byggfag (for eksempel tømrer, murer, betongarbeider) eller tilsvarende realkompetanse.

Søkere med 2-årig teknisk fagskole innen bygg- og anleggsfag, og søkere med høgskoleutdanning innen bygg og anlegg med relevant praksis, har også mulighet til å søke.

BIM-teknikerstudiet er heldigitalt.

Studiets hjemmeside bim-tekniker.no

Mer informasjon om studiet finner du på sidene til Fagskolen Viken.

Til toppen