Ressursteam Grunnskole

Grunnskoleavdelingen ved Vestby videregående skole har et skjermet skoletilbud for ungdom som bor på barneverninstitusjoner i Follo. Når eleven ikke kan nyttiggjøre seg et ordinært opplæringstilbud i kommunal skole, kan PPT/OT i Follo anbefale et skoletilbud på denne grunnskoleavdelingen.

Viken fylkeskommune opplæringsansvaret for alle unge som bor på barnevern- og helseinstitusjoner i hele Viken (Jfr. opplæringsloven § 13-2, 13-3a). Vestby videregående skole ivaretar dette tilbudet for region Follo.

Ressursteam Grunnskole har base på Vestby videregående skole.

Ressursteamet følger i hovedsak virksomhetsplanen for Vestby videregående skole. Undervisningen er tilrettelagt den enkelte og gis både i liten gruppe og individuelt etter målene fra Kunnskapsløftet som er utarbeidet i en individuell opplæringsplan.

Grunnskoleeksamen blir gjennomført i samarbeid med en kommunal skole på lik linje med alle andre ungdommer. I noen tilfeller kjøper kommuner skoleplass ved grunnskoleavdelingen.

Kontakt grunnskoleavdelingen

  • Matz Antonsen, grunnskoleleder, tlf. 905 74 595
  • Anne Grønnerud Kristiansen, koordinator for elever i barneverns- og helseinstitusjoner, 906 81 383

Sole utredningssenter

Sole utredningssenter er en lukket korttidsinstitusjon. Lærere fra Vestby videregående skole gir et tilrettelagt undervisningstilbud ved skoleavdelingen på institusjonen.

Catosenteret

Catosenteret er en helseinstitusjon. Lærere fra Vestby videregående skole gir undervisningstilbud ved skoleavdelingen på institusjonen i samarbeid med elevenes hjemskoler.

Til toppen