Studiespesialisering med forskerlinje

Som eneste skole i Follo tilbyr Vestby videregående skole studiespesialisering med egen forskerlinje innen realfag.

Presentasjon av forskerlinjen

Intervju med elever fra forskerlinjen

Til toppen