For ansatte

Informasjon for deg som ansatt og leder i Viken fylkeskommune finner du i felles ansattportal. Den nye portalen er bygd i Office365 og vil være startsiden når du starter nettleseren Edge.

Du må logge deg på office365 med din viken-bruker for å nå ansattportalen.

Arbeid med å legge innhold i ansattportal pågår kontinuerlig, og vil fylles på utover våren.

Du finner også informasjon for deg som ansatt i Viken på prosjektsiden viken2020.no/for-ansatte, blant annet om hvordan du aktiverer din Viken-bruker.

Brukerhjelp for ansatte

Du kan sende de fleste spørsmål til Viken brukerhjelp. For eksempel:

 • hjelpe med innlogging
 • veien frem til et skjema
 • hvordan fylle ut reiseregninger
 • bruke de ulike modulene i Visma økonomi
 • fagspesifikke spørsmål ute på virksomhetene
 • tekniske utfordringer med ulike verktøy                

Personal og lederhåndbok

På ansattportalen finner du blant annet personal og lederhåndbok (pålogging).

Her finner du informasjon om dine rettigheter og plikter som ansatt i Viken fylkeskommune. For eksempel lønn, permisjonsreglement, ferie, sykemelding, reiseregulativ, overtidsbetaling og lignende.

Ledere vil finne gjeldende rutiner og retningslinjer som omhandler oppfølging og utvikling av sine medarbeidere.

HMS-håndboken finner du også i samme løsning.

Lønnsslipp, reiseregninger og utlegg

I Viken vil du finne din lønnslipp i Visma Web (krever pålogging) under fanen "Meg selv" og så velge underfanen "Dokumenter". 

Ansatte skal også føre reiseregninger og utlegg, samt søke om ferie i Visma.

Alle funksjoner i Visma vil først være klare i månedsskiftet januar/februar.

Du kan allerede nå finne din lønnsslipp i Visma.

Grafisk profil og logoer

Viken fylkeskommunes grafiske profil og logoer finner du her

Se også artikkel om bruk av logo og grafisk profil på ansattportalen

Klasserommet skjermes

Selv om skoleansatte må forholde seg til noen endringer med ny fylkeskommune, skal undervisningen fortsette som før. Klasserommet skjermes ved at vi venter med å flytte elever til Viken plattform før skolestart 2020. Dermed kan lærere beholde samhandling i klasserommet. Det betyr at lærere må ha to brukerkontoer i et halvt år: 

 • Lærer beholder samhandling i klasserommet og office 365 (inkludert epost) med dagens brukerkonto frem til sommerferien 2020. 
 • Lærer bruker ny brukerkonto i Viken fra uke 4 i 2020 for fellestjenester 
  • Ansattportal 
  • VISMA (for å registrere fravær, reiseregninger, finne sin lønnslipp med mer) 
  • Visma eHandel og fakturabehandling
  • Elements (saksbehandling og arkiv) 
  • Felles fagsystem i Viken
Til toppen