Ås videregående skole

  • Streik på skolen
    Viken fylkeskommune mottok 11. august varsel om opptrapping av streiken på videregående skoler. Norsk Lektorlag tar ut 20 medlemmer ved Ås videregående skole i streik fra og med 17. august.
  • Ås videregående skole Velkommen til skolestart 2022
    Onsdag 17. august ønsker vi deg velkommen til skolestart. Her finner du nyttig informasjon.

Aktuelt

Kalender

Til toppen