Ål vidaregåande skole

  • Skolestart høsten 2022 Informasjon til elevar skuleåret 2022/2023
    Her finn du informasjon om skulekvardagen, reglement, fråvær, PC, digitale plattformer, ID-kort, skuleskyss, skulehelseteneste, rådgjevarteneste m.m. Denne presentasjonen blir gjennomgått for alle elevar på vg1 i løpet av dei første skuledagane. Informasjon til elevar (PDF, 812 kB)

Til toppen