Ål vidaregåande skole

 • 06.05.2021 ELEKTRISK HJULLASTER PÅ LÅN
  Det er stor satsing på fossilfrie maskiner og køyretøy i Viken, Vestfold-Telemark og Oslo. Det kjem stadig nye køyretøy og anleggsmaskiner på...
 • 05.05.2021 Skolehelsetenesta SKOLEHELSETJENESTEN
  Birgitte Skare er ny sykepleier i skolehelsetjenesten ved Ål vgs. Hun skal ha fast kontortid på TORSDAGER fra 8:00 - 12:00. Stikk innom kontoret...
 • 12.04.2021 Ønsker at færre tar skolebussen
  Viken fylkeskommune ber nå alle elever innstendig om å være med på et krafttak for å minske smittefaren og trykket på skolebussene. Slik kan du...
 • 08.04.2021 Aktivitetskampanje AKTIVITETSKAMPANJE
  Elevar og tilsette ved Ål vidaregåande skole blir inviterte til å vera med på Norges største aktivitetskampanje/sykle til jobben-kampanje.
 • 26.03.2021 Smittevernreglar frå 12.04.21
  Ny smittevernrettleiar for vidaregåande skole frå 12.04.21. Du finn meir informasjon her
 • 22.03.2021 Skolemat RØRE-midlar frå hausten 2021
  Ål vgs får frå hausten -21 midlar til å jobbe med folkehelsearbeid. Sjå meir informasjon på Viken.no

Til toppen