Bleiker videregående skole

  • Rødt nivå til og med fredag 23. april.
    Kommuneoverlegen har besluttet smitteverntiltak på rødt nivå for videregående skoler i Asker til og med fredag 23. april. Elever deles i elevkohorter. De møter på skolen annenhver dag, og følger undervisningsopplegg digitalt annenhver dag. Kontaktlærer legger ut elevkohorter og beskjeder til elevene på Teams.

Aktuelt

Kalender

Til toppen