Gol vidaregåande skule

  • Smittevern ved Gol vgs. etter påske
    Gol vgs. er fortsatt på gult nivå og følger den oppdaterte smittevernveilederen for videregående skoler. Link til oppdatert veileder og oversikt over de viktigste smittevernreglene finner du i artikkelen. Det er viktig at ALLE følger rutiner for smittevern og gjør det vi kan for å unngå smittespredning.

Aktuelt

Kalender

Til toppen