Jessheim videregående skole

  • Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen 2021
    Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Aktuelt

Kalender

Til toppen